Tilbygning til huset. L&H Tømrerentreprise.

.

Ny tilbygning til huset – København

Der er mange fordele ved at modernisere et hus med en flot tilbygning. Tilbygningen til huset giver mere plads og øger husets værdi. Ofte er det billigere med en tilbygning til huset end at købe et hus med mere plads. Er I glade for huset og beliggenheden, men ønsker mere plads, så tag en snak med os om jeres idéer. Vi har mere end 30 års erfaring med projektering og opførelse af tilbygninger både til parcelhuse og til ældre huse. Vi arbejder ud fra en fast procedure, som sikrer, at jeres ønsker afspejles i byggeriet, og at byggeproces og økonomi styres effektivt.

Kom rigtigt fra start

Nye tilbygninger til huset kan være besværlige, hvis processen ikke styres effektivt fra begyndelsen. Der er mange valg, der skal træffes med hensyn til materialer og tilbygningens beliggenhed og sammenhæng med huset. Vi begynder altid med at lytte og spørge grundigt ind til hvilke behov og ønsker, der er til en ny tilbygning til huset. Det er vigtigt at afstemme forventninger og komme rigtigt fra start. Herefter undersøger vi, hvad man kan og må bygge på grunden. I samarbejde med jer udarbejder vi et forslag til en skitse. Når tilbygningen er færdigprojekteret, kan vi give den endelige pris.

Love og regler for tilbygninger

Vi sikrer, at alt er i overensstemmelse med gældende love og regler for en tilbygning til huset. Generelt gælder, at bebyggelsesprocenten højst må være:

  • 30 % på parcelhusgrunde.
  • 40 % i tæt/lavt byggeri f.eks. rækkehuse.
  • 15 % på sommerhusgrunde.

Når vi i fællesskab har fundet den rette løsning, udarbejder vi projekttegninger og indhenter byggetilladelse. Vi sørger for at bevare det store overblik og koordinerer naturligvis med leverandører og andre håndværkere efter jeres ønske og valg.

Byggeri og økonomi styres stramt

Vi sørger gennem hele forløbet for en stram styring af byggeprocessen og økonomien, så vi i videst muligt omfang undgår forsinkelser og øgede omkostninger til uforudsete udgifter.  Vi holder byggemøder, så I løbende opdateres og inddrages i byggeprocessen. Når byggeriet er færdigt, udarbejdes en liste over eventuelle mangler i byggeriet, der skal udbedres, inden den færdige tilbygning til huset afleveres.

Lad os komme på et uforpligtende besøg

Kontakt os for et uforpligtende besøg, hvor vi sammen med jer gennemgår jeres ideer og ønsker, og ser på mulighederne for en tilbygning til huset.

Tømrermester Jan Larsen
Telefon: 26 12 14 30
Email: info@tilbygning.info

L & H Tømrerentreprise ApS
Søvej 8, 2665 Vallensbæk Strand

.

Tilbygning til villaer, rækkehuse og sommerhuse i København

Vi laver tilbygninger til villaer og rækkehuse i den nordlige del af København – Nærum, Dyssegård, Hellerup, Lundtofte, Holte, Bagsvær, Gentofte, Virum og Lyngby.